POLÍTICA DE QUALITAT

PROQUIP, S.A. es dedica a la distribució i fabricació de productes químics per a ús industrial en general i d'especialitats enfocades al sector de l'adoberia i al sector del tractament d'aigües residuals, englobant la investigació i l'assessorament tècnic a clients.

La filosofia de PROQUIP, S.A. s'orienta a destinar els esforços i recursos necessaris per a garantir la qualitat dels seus productes i satisfer les necessitats dels seus clients basant-se en dos pilars fonamentals: la excel·lència en quan a gestió de comandes i la prestació d'assessorament tècnic per part d'un personal altament qualificat.

La Direcció de PROQUIP, S.A., en voluntat de garantir la prestació dels seus serveis i basats en l'excel·lència abans referenciada, estableix en la present Política de Qualitat els següents compromisos:

  • Complir amb tots els requisits, ja siguin legals, reglamentaris, contractuals o d'altre caire, que afectin a l'activitat dels nostres productes o serveis.
  • Dur a terme la nostra activitat i millorar-ne contínuament la gestió mitjançant el control efectiu i eficient dels processos així com l'establiment i la revisió periòdica dels objectius.
  • Promoure la comprensió i difusió de la nostra Política de Qualitat, dins i fora de la organització, mitjançant la formació del personal i la comunicació a clients i proveïdors.
  • Fomentar un enriquidor ambient de treball duent a terme activitats que potenciïn les relacions entre les persones, el treball en equip i els hàbits saludables.

Tots els compromisos subscrits per PROQUIP, S.A. tenen com a objectiu l'assoliment de la plena satisfacció dels seus clients a través de l'acompliment dels requisits definits per la normativa internacional UNE - EN ISO 9001, basada en un Sistema de Gestió de la Qualitat que potenciï la millora contínua amb la finalitat d'impulsar el creixement responsable i la consolidació de l'empresa en el mercat.